Zoals zovele sportclubs is O.S.S.-VOLO afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Er is een commissie vrijwilligersbeleid die zorgt voor de inzet van vrijwilligers voor regelmatig terugkerende activiteiten voor- en door O.S.S.-VOLO verzorgd. Beschrijving van deze taken vind je in het organogram.

Alle leden worden door het commissie benaderd voor het invullen van een enquête formulier waarin ze hun diensten en voorkeuren voor activiteiten kenbaar kunnen maken. Het merendeel van de activiteiten hebben betrekking op beheer & accommodatie, PR & Communicatie, Wedstrijd Organisatie Commissie en de activiteitencommissie, maar ook op incidentele werkzaamheden. De vrijwilligerscommissie vormt steeds de spil tussen deze commissies, bestuur, coördinatoren, trainers en de vrijwilligers.

Het vrijwilligerscomité bestaat uit: Loes Derikx, Peter van de Laar, Rien Meulenbroek, Coby Peeters en Ivonne van der Velden. Samen geven zij het vrijwilligersbeleid handen en voeten. Het vrijwilligerscomité is opgesteld om zoveel mogelijk leden te activeren af en toe of structureel iets te doen voor de club. Enerzijds kijkt het comité voor welke activiteiten vrijwilligers nodig zijn en benadert de leden, anderzijds ontwikkelen ze beleid en benaderen ze nieuwe leden die kunnen aangeven welke vrijwilligerstaken zij willen doen.

Meer info over het vrijwilligersbeleid vind je in het huishoudelijk reglement . In het organogram wordt duidelijk gemaakt hoe de structuur binnen de vrijwilligersorganisatie is en in de organogram toelichting wordt per commissie beschreven wie de leden zijn, een algemene beschrijving en de werkzaamheden. . 

Klik hier voor het enquête formulier.