Op deze pagina staat het laatste nieuws en actuele zaken rond het Baanatletiek.

O.S.S.-VOLO heeft negen baanatletiekgroepen: één groep die zich uitsluitend met de middellange afstanden bezighoudt, en acht 'allround' groepen, naar leeftijd ingedeeld, die zich met alle onderdelen van de baanatletiek bezighouden.

 

De middellange afstand

De middellange-afstandsgroep specialiseert zich in looponderdelen van 800 tot 5000 meter, en in de winter op crossen (veldlopen). De leeftijden van de leden in deze groep variëren van 15 tot 35 jaar. Er zijn drie trainingen per week. Deze groep is niet bedoeld voor beginners.

 

De acht 'allround' groepen

Deze groepen zijn ingedeeld naar leeftijd. De eerste groep is voor alle leden vanaf 16 jaar; in de praktijk zijn de oudsten circa 25 jaar oud. De groep traint op dinsdag- en donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. en zaterdag van 9:30 tot 11.00 uur. De overige zeven groepen zijn voor jeugdleden van 6 tot 15 jaar. Het leeftijdsverschil binnen een groep is maximaal twee jaar. Er zijn twee trainingen per week. Al deze groepen staan ook open voor beginners.

 

De trainingen

Alle trainingen vinden plaats op de atletiekbaan. De middellange-afstandsgroep traint uiteraard alleen op de genoemde looponderdelen. De overige acht groepen houden zich bezig met alle onderdelen van de baanatletiek. Die zijn in drie categorieën te verdelen:

  • looponderdelen: met name sprint, middellange afstand en horden
  • werponderdelen: met name discuswerpen, speerwerpen en kogelstoten
  • springonderdelen: met name verspringen, hoogspringen en polsstokhoogspringen

Sommige exotischer onderdelen als steeple chase en kogelslingeren worden niet beoefend. Bij de jongsten wordt een 'gevaarlijk' onderdeel als kogelstoten vervangen door balwerpen. In elke training komen twee onderdelen aan bod, uit twee verschillende categorieën.

 

Wedstrijden

Van april tot oktober zijn er vooral baanwedstrijden. Van november tot maart zijn er indoor- en crosswedstrijden. Bij de meeste baanwedstrijden en bij alle indoorwedstrijden wordt een meerkamp afgewerkt, bestaande uit één of twee looponderdelen, één of twee werponderdelen en één of twee springonderdelen. Alle deelnemers doen dezelfde onderdelen. Daarnaast wordt er aan de competitie deelgenomen. Daartoe worden competitieploegen samengesteld, waarin elk lid zoveel mogelijk op zijn/haar sterkste onderdelen ingezet wordt. Deelname aan wedstrijden is niet verplicht, maar wordt van harte aangemoedigd. O.S.S.-VOLO organiseert zelf jaarlijks een aantal wedstrijden, waaronder een indoorwedstrijd in januari, en een cross in december.

 

De sfeer

De sfeer is erg belangrijk. Binnen elke groep zijn er aanzienlijke verschillen in talent, mogelijkheden en ambities. Daar wordt rekening mee gehouden en dat gaat allemaal prima samen. Ter bevordering van een goede sfeer vinden diverse nevenactiviteiten plaats.

 

Informatie

Over alle groepen baanatletiek: Jan van Breugel telefoon 06-45544336.