14 oktober 2020: Aan alle leden en ouders van leden van O.S.S.-VOLO

Naar aanleiding van de recente nieuwe Covid-19-maatregelen van de overheid heeft het bestuur besloten alle door de vereniging georganiseerde trainingen voor de loopgroepen van de senioren met ingang van 14 oktober 2020 voor een periode van vier weken op te schorten.

Dit besluit zal na die periode of zoveel eerder als de sportkoepel NOC-NSF of de atletiekunie andere maatregelen adviseert, door het bestuur worden heroverwogen.

De nieuwe maatregelen hebben ook tot gevolg dat de voor 27 oktober a.s. geplande clubkampioenschappen voor junioren op die dag niet gehouden kunnen worden en naar een nader te bepalen datum worden verplaatst. Ook zal de Engelermeercross dit jaar defintief niet doorgaan.

Namens het bestuur van O.S.S.-VOLO,

Ramon de Haas