Op dinsdag 22 april j.l. zijn 5 aspirant juryleden na het afleggen van een examen toegetreden tot de juryclub van onze vereniging. Dit zijn: Aileen van Gemert, Rien Meulenbroek, Guillin Tijbosch, Karel Weijkamp en Gerard Wolters. De cursus werd gegeven door Els van Gemert. Alle geslaagden en de docente staan op bijgaande foto. O.S.S.-VOLO is samen met ondergetekende blij dat het jurycorps is uitgebreid. Dat maakt het gemakkelijker om voldoende helpers te vinden bij wedstrijden.

Vanuit onze vereniging nog een welgemeend: Proficiat!