Beste (ouders, verzorgers van) leden en vrijwilligers,

Op dinsdag 28 september 2021 roept het bestuur een ledenvergadering bijeen. We willen dit graag fysiek organiseren. Op 12 september komt het kabinet met vervolgstappen op het coronabeleid, pas dan zullen we duidelijkheid hebben of deze fysieke bijeenkomst in het clubhuis georganiseerd kan worden. Het bestuur zoekt daarom intussen ook naar een alternatieve locatie, die, indien nodig, ingezet kan worden.

Op de agenda van deze ALV staat onder andere het completeren van het bestuur. We zullen ook terugblikken op afgelopen jaar en we zullen vooruitblikken met de eeuwfeestcommissie (club van 100).

We hopen jullie op 28 september allemaal te zien, een officiële uitnodiging (met locatie) volgt.

Namens het bestuur,
Martijn van der Vis