De jeugd heeft de toekomst en dat is ook zeker het geval binnen een vereniging zoals O.S.S.-VOLO met ruim 100 jeugdleden. Daarom hebben we met een aantal enthousiaste leden, trainers en met Irfan Gadzo van de gemeente ‘s-Hertogenbosch hard gewerkt aan het oprichten van een Jeugdcommissie.

Tijdens de afgelopen vergadering op 4 juni is besloten om de Jeugdcommissie als opgericht te verklaren. Ramon de Haas, voorzitter van O.S.S.-VOLO was hierbij aanwezig om dit heuglijke feit te vieren.

Hieronder geven we je graag een beeld van de huidige leden en hun taken.

Voorzitter: Franklin Bolder
Opstellen agenda voor de vergadering, voorzitten van de vergadering, vertegenwoordiging van de jeugdcommissie in het algemeen bestuur, doorspelen van informatie van jeugdcommissie naar bestuur en leden (via verschillende media), verdelen van binnenkomende email naar betreffende leden en opstellen van jeugdbeleidsplan.

Secretaris: op toerbeurt
Notuleren van vergaderingen, rondsturen notulen, beheer van documentatie Jeugdcommissie.

Wedstrijd commissie: Daniëlle Gloudemans samen met Wout van Dongen
Opstellen van wedstrijdschema voor pupillen en junioren, informeren van leden over wedstrijden, zorg dragen voor benodigdheden bij wedstrijden (begeleiders, vervoer, juryleden)

Jeugdcoördinator: Wout van Dongen
Inroosteren trainers, begeleiden van trainers bij vragen, opleiden van trainers. Materialen verzorging voor de jeugd onderdelen.

Activiteitencommissie: Chantal Tijbosch, Marie-Louise ten Brinke, Jaqueline Loeffen, Kim de Keijser
Het bevorderen van betrokkenheid van de jeugdleden bij O.S.S.-VOLO en het stimuleren van een goede sfeer in de vereniging door het organiseren van recreatieve activiteiten voor de jeugdleden.

Jeugdcommissie leden: Joren Suijker, Wendy van Boekel, Freek van Baars, Hilde Huizing (namens de G-atleten)
Het bijstaan van de jeugdcommissie door mee te denken over jeugdzaken en incidenteel bepaalde taken uitvoeren.

De Jeugdcommissie blijft in ontwikkeling. Er is altijd behoefte aan enthousiaste vrijwilligers voor de functie van (assistent) trainers, begeleiders en commissieleden. Heb je enige affiniteit met de atletieksport en de jeugd, laat dat ons weten. Samen met ons kun je vast een belangrijke rol vervullen in de plezierige sportbeleving van de jeugdleden.